Δέσμευση ποιότητας και Τήρησης απορρήτου

Ποιότητα

Στην Omnitouch δεσμευόμαστε να κάνουμε πάντα ότι είναι δυνατό για να πετύχουμε ποιοτική εξυπηρέτηση σε όλες μας τις επαφές. Ο δρόμος για την πραγματική ποιότητα όμως δεν είναι ποτέ εύκολος γι’αυτό και θέσαμε σε εφαρμογή ένα μηχανισμό συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης για να διασφαλίσουμε ότι με σταθερά βήματα θα οδεύουμε πάντα προς την τελειότητα και αυτό είναι προς όφελος πάνω από όλα των πελατών μας

Ο μηχανισμός συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης περιλαμβάνει:

 • Λειτουργία ομάδας παρακολούθησης ποιότητας και καθοδήγησης προσωπικού
 • Καθορισμός κρίσιμων δεικτών απόδοσης και τήρηση κάρτας εφαρμογής τους ανά υπάλληλο
 • Αξιολόγηση δεικτών απόδοσης μέσα από ηχογραφημένες κλήσεις σε μηνιαία βάση και επακόλουθες συνεδρίες καθοδήγησης
 • Τήρηση αρχείου για όλο το προσωπικό
 • Αξιολόγηση δεικτών απόδοσης μέσα από side by side συνεδρίες αξιολόγησης όπου ακούγονται ζωντανά κλήσεις σε πραγματικό χρόνο
 • Επικοινωνία με όλους τους πελάτες μας κάθε 15 ημέρες από το τμήμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για αξιολόγηση του λογαριασμού και επίλυση τυχόν προβλημάτων
 • Εκπαιδεύουμε συνέχεια τους υπαλλήλους μας ώστε το επίπεδό μας να βελτιώνεται συνεχώς.

Προσδοκούμε η Omnitouch Cyprus Ltd να καταστεί σημείο αναφοράς ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου για τον επαγγελματισμό μας.

Τήρηση απορρήτου

Θεωρούμε ώς αρχή μας να δεσμευόμαστε ουσιαστικά στην τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών των πελατών μας. Για τον σκοπό αυτό έχουμε λάβει και ανάλογα μέτρα για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

Η τήρηση του απορρήτου διασφαλίζεται με τους εξής τρόπους:

 • Υπογραφή από όλο το προσωπικό συμβολαίων εμπιστευτικότητας τα οποία μένουν σε ισχύ και μετά από την αποχώρηση κάποιου υπαλλήλου από την εταιρία.
 • Υπογραφή με όλους τους πελάτες μας ή υποψήφιους πελάτες μας συμφωνιών εμπιστευτικότητας, Νοn Disclosure Agreements.
 • Απαγορεύεται η πρόσβαση στο call floor απο άτομα που δεν συνοδεύονται ή δεν εργάζονται στην εταιρία και έχουν το σχετικό κωδικό πρόσβασης
 • Απαγορεύονται ρητά τα κινητά τηλέφωνα στο call floor
 • Οι σύμβουλοι εξυπηρέτησης δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οποιεσδήποτε σημειώσεις εκτός του χώρου και πρέπει να τις καταστρέψουν πριν αποχωρήσουν
 • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε όλους τους ευαίσθητους χώρους
 • Δεν υπάρχει καμία πληροφορία αποθηκευμένη τοπικά πάνω στους υπολογιστές και η πρόσβαση σε πληροφορίες γίνεται μόνο μια εγγραφή κάθε φορά μέσα από σενάριο εξυπηρέτησης.

Επισημαίνεται ο κάθε πελάτης μας δικαιούται να θέσει τον χρόνο για τον οποίο θα τηρούμε το αρχείο των επαφών του ή και τα στοιχεία της βάσης του. Με το πέρασμα του χρόνου αυτού όλα τα στοιχεία καταστρέφονται ή παραδίδονται στον πελάτη σε μορφή που επιθυμεί.