Όραμα, Αποστολή και Αξίες

Όραμα

Να δημιουργήσουμε και να συντηρήσουμε μια αγορά στην Κύπρο για υπεργολαβίες διαχείρισης δραστηριοτήτων (Business Process Outsourcing) και να παρέχουμε λύσεις ψηλού επιπέδου που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους

Αποστολή

Εμείς στην Omnitouch θέσαμε ως στόχο μας να βοηθήσουμε την κάθε επιχείρηση-πελάτη μας να διασφαλίσει ότι οι επαφές τους με τους πελάτες ή συνεργάτες τους θα καταλήγουν πάντα σαν μια αξεπέραστη θετική εμπειρία. Για να το πετύχουμε αυτό αναζητήσαμε το καλύτερο προσωπικό, την καλύτερη τεχνολογία, την καλύτερη εκπαίδευση και σχεδιάσαμε ευέλικτες προσιτές λύσεις για κάθε πελάτη. Ορίσαμε σαν προϊόν μας τον επαγγελματισμό και κάνουμε τα πάντα να το προωθήσουμε μέσα από κάθε μας συναλλαγή βοηθώντας τους πελάτες μας να…κάνουν την διαφορά.

Αξίες

Προσωπικό

Το μυστικό της επιτυχίας μας είναι στο προσωπικό μας. Φροντίζουμε να παρέχουμε ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον εργασίας όπου υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμό αναγνώρισης των ατόμων για την προσφορά τους. Σαν αντάλλαγμα το προσωπικό μας φροντίζει με κάθε τρόπο να ενισχύσει τις προσπάθειες μας να προβάλουμε την Omnitouch και να την αναδείξουμε σαν συνώνυμο της ποιοτικής εξυπηρέτησης.

Καινοτομία

Αναζητούμε συνεχώς τρόπους να είμαστε πιο αποδοτικοί. Αυτή η συνεχής βελτίωση και αποτελεσματικότητα ενισχύεται πολλές φορές και από ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές πληροφορικής από την δική μας ομάδα προγραμματιστών. Με αυτό τον τρόπο μεταφέρουμε το όφελος στους πελάτες μας υπό μορφή μείωσης του κόστους τους αλλά και θέτουμε ψηλούς στόχους για τους πιθανούς ανταγωνιστές μας.

Ηγεσία

Δεν μας αρκεί να είμαστε καλοί, φτηνοί, μεγάλοι, κλπ. Ο στόχος μας είναι ένας και όλες οι ενέργειες μας αφορούν αυτό…να είμαστε οι ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ. Θα συνεχίσουμε τις επιτυχίες, θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε, έχοντας πάντα σαν αιχμή του δόρατος μας το προσωπικό μας, τους πελάτες μας και την τεχνολογία που μας στηρίζει.

Τιμιότητα και ειλικρίνεια

Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά οι συναλλαγές μας γίνονται με τον απόλυτο σεβασμό και την προσοχή που τους αρμόζει. Η βασική μας αρχή είναι ότι θέλουμε να δημιουργούμε πάντα τις συνθήκες όπου όλοι οι εταίροι μας είτε αυτοί είναι υπάλληλοι, συνεργάτες, πελάτες κλπ νιώθουν ότι έχουμε όλοι να κερδίσουμε από την σωστή και ειλικρινή συνεργασία.