Τεχνική Υποστήριξη Πελατών

Μήπως το προϊόν ή οι υπηρεσίες σας χρειάζονται τεχνική υποστήριξη? Θέλετε να παρέχετε στους πελάτες σας την ασφάλεια ότι κάποιος βρίσκεται ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος για να τους υποστηρίξει σε τεχνικής φύσεως θέματα?

Εμείς αναλαμβάνουμε να οργανώσουμε την ομάδα τεχνικής υποστήριξης των πελατών σας με βάση τα δικά σας κριτήρια. Ο βαθμός εμπλοκής μας επίσης καθορίζεται από εσάς και μπορεί να ξεκινά από μια εκτέλεση μιας απλής διαγνωστικής διαδικασίας μέχρι και πλήρη τεχνική υποστήριξη από άτομο/α που να κατέχει/ουν εξειδικευμένη εκπαίδευση και προσόντα.