Διαχείριση Ραντεβού

Αν η δουλειά σας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ραντεβού τότε η σωστή διαχείριση τους αλλά και το διευρυμένο ωράριο για λήψη των ραντεβού είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας.

Εμείς ειδικευόμαστε στην λήψη ραντεβού, στην διαχείριση τους, ή ακόμα και σε υπενθυμητικές κλήσεις στους πελάτες σας για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα μείνετε εκτεθειμένοι και με μειωμένη παραγωγικότητα όταν κάποιοι ξεχάσουν να έρθουν στην ώρα ή στην μέρα τους.