Συλλογές οφειλών

Μέσα από μια επαγγελματική συστηματική προσέγγιση επικοινωνούμε με τους χρεώστες σας με σκοπό την είσπραξη καθυστερημένων οφειλών. Η διαδικασία περιλαμβάνει σειρά από επιστολές, αποστολή sms, τηλεφωνική επικοινωνία από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους εξυπηρέτησης με την βοήθεια ειδικών λογισμικών εφαρμογών και φυσικά συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή της κάθε επαφής με τον κάθε χρεώστη. Η ομάδα μας αλλά και η διαδικασία που χειριζόμαστε έχει σχεδιαστεί από τον παγκοσμίου φήμης ειδικό σε θέματα εισπράξεων κ Steven Coyle ο οποίος έχει γράψει και σχετικό βιβλίο για το αντικείμενο αυτό.

Ο τρόπος χρέωσης της υπηρεσίας αυτής είναι με ποσοστό επί των εισπραχθέντων. Με λίγα λόγια εμείς αναλαμβάνουμε άμεσα προσπάθειες για την είσπραξη των ποσών που σας οφείλονται και μόνο αν εισπράξουμε θα πληρωθούμε.