Καθάρισμα βάσης δεδομένων

Η αποτελεσματική δημιουργία, συντήρηση και συνολική διαχείριση μιας βάσης δεδομένων είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας μιας εταιρίας στην εποχή μας. Μια σωστή και ενημερωμένη βάση δεδομένων είναι πολύτιμο εργαλείο πώλησης και προώθησης προϊόντων.

Η Omnitouch Cyprus Ltd με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της αναλαμβάνει να καθαρίσει και να εμπλουτίσει την βάση δεδομένων σας.

Για να καθαρίσουμε την βάση σας πραγματοποιούμε εξερχόμενες κλήσεις για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία που ήδη έχετε και να την εμπλουτίσουμε με επιπλέον (π.χ. Email, κινητό τηλέφωνο κ.τ.λ.) Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη σας με αποτέλεσμα να μπορείτε να ανταποκριθείτε καλύτερα στις δικές του ανάγκες και να τον προσεγγίσετε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι εξασφαλισμένη καθώς χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι και διαδικασίες με αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση στον χώρο αλλά και στο εξειδικευμένο εξοπλισμό και εφαρμογές.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

  •  Εξερχόμενες κλήσεις για την συλλογή και επιβεβαίωση πληροφοριών
  •  Χειρισμός κλήσεων σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
  •  Ηχογράφηση κλήσεων (προαιρετικό)
  •  Στατιστική ανάλυση κλήσεων