Διενέργεια τηλεπροώθησης/ τηλεπωλήσεων

Αναλαμβάνουμε να διενεργήσουμε εξερχόμενες κλήσεις για προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών η πώληση προϊόντων/υπηρεσιών σε συγκεκριμένη λίστα ατόμων που παρέχεται από τον πελάτη.

Ο τρόπος αυτός είναι ιδανικός για οποιαδήποτε εταιρεία η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει το τηλεφωνικό κανάλι επικοινωνίας για να προωθήσει ή να πωλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες, Εταιρείες τηλεπικοινωνιών κ.τ.λ.

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι εύκολα μπορείς να προσεγγίσεις μεγάλο αριθμό πιθανόν πελατών σε πολύ μικρό χρόνο και να γνωστοποιήσεις το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρεις. Γιαυτό και εμείς χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας power και preview dialers για διευκόλυνση στο να προσεγγίσουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ατόμων σε όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο.

H υπηρεσία αυτή χρεώνεται ξεχωριστά ανά περίπτωση αφού αξιολογηθεί η λίστα, το είδος της πώλησης και ο πιθανός ρυθμός πώλησης, ο χρόνος που απαιτείται ανά πώληση κλπ.