Εκτέλεση ερευνών αγοράς

H Omnitouch Cyprus Ltd συνεργάζεται με αρκετές εταιρίες ερευνών που έχουν έδρα την Κύπρο και αναλαμβάνουμε την εκτέλεση των ερευνών αγοράς που χειρίζονται. Εμείς σαν εταιρία δεν κάνουμε οποιαδήποτε διαχείριση ή ανάλυση των αποτελεσμάτων, απλά εκτελούμε τις κλήσεις και συλλέγουμε τις απαντήσεις.

Με τον τρόπο αυτό επιλέξαμε να μην ανταγωνιζόμαστε τις εταιρίες ερευνών αγοράς αλλά να είμαστε ένας πολύτιμος σύμμαχος με όλες που να τους επιτρέπει να διενεργούν όσο το δυνατό περισσότερες έρευνες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η χρησιμοποίηση της Omnitouch έναντι ενός ιδιόκτητου call centre διασφαλίζει μια σημαντική μείωση στο κόστος εκτέλεσης των ερευνών αλλά και την αξιοποίηση υπερσύγχρονης τεχνολογίας που οι πλείστες εταιρίες ερευνών δεν κατέχουν λόγω του ψηλού κόστους.