Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες μέσω IVR

Πέρα από τον χειρισμό επαφών μέσω των συμβούλων μας, ειδικευόμαστε επίσης και σε αυτοματοποιημένες υπηρεσίες με χρήση της τεχνολογίας IVR.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λύσεις που παρέχουν αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση με επιλογές όπως σύνθεση φωνής, επιλεκτική δρομολόγηση, αναφώνηση μηνυμάτων, ενεργοποίηση υπηρεσιών ή συμπληρωματικών υπηρεσιών, πληροφορίες καταλόγου κλπ.

Πελάτες μας είδαν τις κλήσεις τους να μειώνονται δραματικά με την χρήση της τεχνολογίας αυτής αφού καταφέραμε να εξυπηρετούμε μέχρι και το 75% αυτόματα μέσω του IVR και μόνο το 25% να χρειάζεται σύμβουλο εξυπηρέτησης.